Nov14

Yosuke Yamashita New York Trio

Sogetsu Hall, Tokyo, Japan

Yosuke Yamashita - Piano Cecil McBee - bass Pheeroan akLaff - Drums