Nov10

Yosuke Yamashita New York Trio

Sakura Za, Kofu City, Japan

Yosuke Yamashita - Piano Cecil McBee - bass Pheeroan akLaff - Drums